Tutkimustyö

Niina Mero tekee väitöskirjaa nykypäivän romanttisesta viihdekirjallisuudesta Suomessa. Tutkijana häntä kiinnostaa populaarikulttuuri ja viihdekirjallisuus, mutta myös luovuuden ja kirjoittamisen tutkimus. Romantiikka kiehtoo häntä sekä aikakautena että genrenä.

Pro gradu -työssään Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen maisteriopinnoissa Mero tutki romanttisen viihteen kirjoittamisprosessia. Omien kokemustensa lisäksi hän käytti aineistona muiden Kolmiokirjan kirjoittajien haastatteluja ja genren kansainvälistä tutkimusta.

Ajatus jatko-opinnoista syntyi jo graduprosessin aikana, ja hetken aikaa Mero opiskeli kirjallisuutta Jyväskylän ohella myös Tampereen yliopistossa. Mahdollisuus tutkia romanttista populaarikirjallisuutta väitöskirjan tasolla oli jotain sellaista, minkä hän ei uskonut olevan edes mahdollista, mutta tutkimussuunnitelmaa tehdessään hän huomasi selvän tarpeen kotimaista viihderomantiikkaa käsittelevälle, ajantasaiselle tutkimustiedolle.  

Romantiikan puolustus parnassossa

Parnasson numerossa 5/2018 ilmestyneessä kirjoituksessaan Mero pohtii romanttiseen viihdekirjallisuuteen liittyviä ennakkoluuloja, ja peräänkuuluttaa avoimempaa suhtautumista viihdekirjallisuuden mahdollisuuksiin.